Lichaamsgerichte Coaching

Sinds 1999 werk ik zelfstandig als organisatieadviseur en interimmanager,
meestal in de dienstverlenende sector.

Daarnaast geef ik in bedrijven Lichaamsgerichte Coaching en trainingen
gericht op talentontwikkeling.

In mijn visie functioneren en presteren mensen het beste als zij gedreven
worden door passie en gevoed worden door hun talent.

Tijdens het coachen is mijn aandacht dus gericht op effectief gedrag,
passend bij de functie, de werkomgeving én het talent.

Soms hebben mijn cliënten beperkende overtuigingen, die ik samen met hen
wil opsporen en ontzenuwen, zodat productieve overtuigingen weer
de kans krijgen.

Balans

Ook coach ik mensen in het vinden van balans tussen energiek werken en voldoende ontspanning.

Vol passie je werk doen is heerlijk en je kunt daar eindeloos mee doorgaan, maar wel onder het voorbehoud dat je tijdig je rustmomenten neemt.

Vooral jonge mensen krijgen, soms voor het eerst in hun leven, te maken met de hoge eisen die het werk en de werkomgeving stellen.

Ze willen laten zien wat ze waard zijn en hebben dan de neiging bovenmatig te presteren. Een burnout ligt op de loer.

Tel daarbij op de sociale media, die suggereren dat je honderd procent bereikbaar en beschikbaar moet zijn, en ....overspannen worden is werkelijkheid.

Maar ook bij ervaren werknemers kan stress een rol spelen. Zeker als het privéleven veel aandacht vraagt.

Dan kan het moeilijk zijn om voldoende op te laden en goed te presteren.

Ook oudere werknemers vormen een risicogroep, vooral als ze merken dat zij niet meer op dezelfde wijze kunnen 'knallen' als ze gewend zijn.

Signalen

Kortom: in mijn praktijk kom ik geregeld professionals tegen die moeite hebben met het bewaken van hun grenzen.

Sommigen hebben al zo lang mentale en fysieke signalen genegeerd dat ze nog nauwelijks kunnen voelen wanneer het lichaam en de geest vragen om rust en ontspanning.

Dan biedt coaching, gericht op het herontdekken en weer serieus nemen van signalen, uitkomst.

Dat kan door oefeningen of door Lichaamsgerichte Coaching.

Ook bij traumaverwerking na een ongeval of een ingrijpende operatie kan Lichaamsgerichte Coaching uitkomst bieden.

Bij deze vorm van coaching gaan gesprekken hand in hand met massage. Het lichaam is het uitgangspunt.

De cliënt wordt uitgenodigd zich te concentreren op wat hij voelt en om te ontdekken wat het lichaam als het ware te vertellen heeft.

Zo leert hij zijn grenzen waar te nemen, te respecteren en te werken aan een weg terug naar gezondheid en naar acceptatie van een nieuwe werkelijkheid.

Tootje Broekema, lichaamsgericht coach