Wat kan CC voor een organisatie doen?

Het type steun dat Circle Consultancy kan verlenen, is heel divers.
Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Het uitvoeren van interim-management:

Project- en interim-management stichting Welzijn Alkmaar.

Directeur ad interim Stichting Ondersteuning Maatschappelijkde Dienstverlening Amsterdam.
(SOM) Ondermeer belast met de reorganisatie van het bureau van de Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam.
Aansturen van het bureau en de projecten.

Interim manager bij twee van de organisatie voor maatschappelijk Dienstverlening Amsterdam

Organisatiediagnostiek:

Onderzoek naar en het ontwerpen van het gewenste organisatiemodel voor Raster maatschappelijke dienstverlening te Amsterdam.

Samen met het MT (managementteam) en de staf van de Leidse Welzijns Organisatie de "gewenste cultuur" in kaart gebracht.

Evaluatie van de reorganisatie van het Steunpunt Pleegzorg Aemstelstad.

Begeleiding van reorganisatieprocessen:

Advies en begeleiding van de reorganisatie van Visuality's, een multimedia bedrijf in het zuiden van het land.

Onderzoek in de vorm van een quick scan naar de organisatiecultuur, de structuur en het personeelsbeleid.
In samenwerking met de directie een vernieuwd organisatieontwerp en een implementatietraject ontwikkeld.
Coaching van de directie gedurende het gehele traject.

Advies en begeleiding tijdens de reorganisatie van de stichting Sociaal Pedagogische Dienstverlening te Alkmaar.
Ontwerpen, ontwikkelen en samenstellen van het nieuwe organisatieontwerp, het ondernemingsplan en het beleidsplan
in nauwe samenwerking met een afvaardiging uit alle geledingen van de organisatie.
Begeleiding van het reorganisatieproces, advisering van directie en management over het te volgen traject.
CreŽren van een breed draagvlak voor de nieuwe organisatie.
Het invoeren van de methodiek van resultaatgericht werken en integraal management.

Begeleiding van (cultuur)veranderingsprocessen, bijvoorbeeld:

Begeleiden van de cultuuromslag van de Leidse Welzijns Organisatie.

Vraagstukken inzake personeel en organisatie:

Verzorging van wervings- en selectieprocedure voor nieuwe medewerkers van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

Adviseren, opzetten en implementeren van het personeelsbeleid voor het bedrijf BR Advertising B.V.

Bemiddeling bij samenwerkingsproblemen binnen diverse bedrijven.

Coaching en training van medewerkers, teams en management:

Managementtraining voor de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Flevoland.

Individuele coaching van een tiental cliŽnten op het gebied van loopbaanontwikkeling, stresshantering, arbeidsconflicten en functioneringsproblemen.

Coaching en advisering van de directie van het Tympaan instituut voor zorgbeleid in Zuid Holland.

College over bemiddelen en onderhandelen aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar.

Samengevat:

Circle Consultancy kan zich bewegen op alle punten van de lijn van huidige naar toekomstige situatie van een organisatie: van diagnose en meedenken via adviseren en coachen tot ontwikkelen en mede uitvoeren.