Welkom   Wie   Wat   Hoe   Coachen   Lichaamsgericht Coachen   Innovatie & Ontwikkeling   Contact  


Uw organisatie in verandering?

Zoekt u ondersteuning op het gebied van:

 • het uitvoeren van interim-management,
 • organisatiediagnostiek,
 • begeleiding van reorganisatieprocessen,
 • begeleiding van (cultuur) veranderingsprocessen,
 • vraagstukken inzake personeel en organisatie,
 • coaching en training van medewerkers, teams en management,
 • reorganisatie van stichting ondersteuning maatschappelijke dienstverlening Amsterdam,
 • interimmanager stichting Welzijn Amersfoort
 • heden: reorganisatie AMW en Thuisbegeleiding ten behoeve van de transitie en transformatie in het sociale domein

Dan kan Circle Consultancy iets voor u betekenen.
Want dit zijn de specialismen waar Circle Consultancy als professioneel
bureau veel ervaring in heeft.
Een organisatieadvies of oriŽnterend gesprek?
Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen!De vrouw achter CC

Functies

Vanaf de jaren zeventig tot de oprichting van Circle Consultancy in 1999 was
Tootje Broekema actief in het onderwijs,de jeugdzorg en bij de overheid,
onder andere als:
 • onderzoeker / projectcoŲrdinator bij onderwijsprojecten voor randgroepjongeren (1986 - 1990, Hoog Catharijne, Utrecht),
 • directeur in de non-profitsector (1990 - 1999: stedelijke organisatie voor welzijnswerk;
  beleiding naar arbeid en scholing, hulpverlening en jongerenwerk voor jongvolwassenen),
 • coach en begeleider van medewerkers en managers in de profit- en de non-profitsector,
 • ondersteuner bij loopbaanontwikkeling,
 • extern deskundige tijdens wervings- en selectieprocedures.
Zelfstandig

Sinds 1999 is zij in haar adviesbureau Circle Consultancy werkzaam als zelfstandig adviseur,
interim-manager, coach en trainer.

Een kleine greep:
 • Verzorging van wervings- en selectieprocedure voor nieuwe medewerkers van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.
 • Individuele coaching en teamcoaching tijdens en na de reorganisatie van Stichting Pleegzorg Amsterdam;
  verzorging trainingen in alle teams: gericht op het werken als zelfsturende teams,
  op teambuilding en samenwerkingsvraagstukken.
 • Interim-management bij de stichting de Maatschap te Alkmaar.
 • Adviseren, opzetten en implementeren van personeelsbeleid voor uiteenlopende bedrijven.
 • Teambuilding van diverse teams van het Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam;
  verzorging van managementtrainingen.Wat kan CC voor een organisatie doen?

Het type steun dat Circle Consultancy kan verlenen, is heel divers.
Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk:
 • Het uitvoeren van interim-management
 • Project- en interim-management stichting Welzijn Alkmaar
 • Directeur ad interim Stichting Ondersteuning Maatschappelijkde Dienstverlening Amsterdam
 • (SOM) Ondermeer belast met de reorganisatie van het bureau van de Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam
 • Aansturen van het bureau en de projecten
 • Interim manager bij twee van de organisatie voor maatschappelijk Dienstverlening Amsterdam
Organisatiediagnostiek:
 • Onderzoek naar en het ontwerpen van het gewenste organisatiemodel voor Raster maatschappelijke dienstverlening te Amsterdam
 • Samen met het MT (managementteam) en de staf van de Leidse Welzijns Organisatie de "gewenste cultuur" in kaart
 • Evaluatie van de reorganisatie van het Steunpunt Pleegzorg
Begeleiding van reorganisatieprocessen:
 • Advies en begeleiding van de reorganisatie van Visuality's, een multimedia bedrijf in het zuiden van het land
 • Onderzoek in de vorm van een quick scan naar de organisatiecultuur, de structuur en het
 • In samenwerking met de directie een vernieuwd organisatieontwerp en een implementatietraject
 • Coaching van de directie gedurende het gehele
 • Advies en begeleiding tijdens de reorganisatie van de stichting Sociaal Pedagogische Dienstverlening te
 • Ontwerpen, ontwikkelen en samenstellen van het nieuwe organisatieontwerp,
  het ondernemingsplan en het beleidsplan in nauwe samenwerking met een afvaardiging uit alle geledingen van de organisatie
 • Begeleiding van het reorganisatieproces, advisering van directie en management over het te volgen traject
 • CreŽren van een breed draagvlak voor de nieuwe
 • Het invoeren van de methodiek van resultaatgericht werken en integraal management
 • Reorganisatie van stichting Welzijnskompas Lisse-Hillegom
Begeleiding van (cultuur)veranderingsprocessen, bijvoorbeeld:
 • Begeleiden van de cultuuromslag van de Leidse Welzijns Organisatie
Vraagstukken inzake personeel en organisatie:
 • van wervings- en selectieprocedure voor nieuwe medewerkers van Bureau Jeugdzorg Amsterdam
 • , opzetten en implementeren van het personeelsbeleid voor het bedrijf BR Advertising B.V.
 • bij samenwerkingsproblemen binnen diverse bedrijven
Coaching en training van medewerkers, teams en management:
 • Managementtraining voor de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Flevoland
 • Individuele coaching van een tiental cliŽnten op het gebied van loopbaanontwikkeling, stresshantering, arbeidsconflicten en functioneringsproblemen
 • Coaching en advisering van de directie van het Tympaan instituut voor zorgbeleid in Zuid Holland
 • College over bemiddelen en onderhandelen aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar
Doceren
 • Docent communicatie opleidingsinstituut STOC bij de HBO opleiding tot Mantel Zorg Makelaar
 • Docent communicatie bij de opleiding MBO + voor GRZ professionals bij het opleidingsinstituut STOC
 • Ontwikkelen lesstof AD opleiding Sociaal Werker in de zorg voor de LOI
Samengevat:

Circle Consultancy kan zich bewegen op alle punten van de lijn van huidige naar toekomstige situatie van een organisatie:
van diagnose en meedenken via adviseren en coachen tot ontwikkelen en mede uitvoeren.

Uitgangspunt van CC is: samenwerking

CC kijkt als volgt aan tegen leidinggeven:

Circle Consultancy ondersteunt het management en de medewerkers in een organisatie bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.

Circle Consultancy werkt vanuit de overtuiging dat in een succesvolle organisatie elke medewerker verantwoordelijkheid neemt voor eigen taken.
In dit type organisatie stelt men de eigen mogelijkheden in dienst van het grotere geheel en is er respect voor elkaars kwaliteiten.
Dat levert tevredenheid en verhoogde productiviteit op. Leiding geven wordt leiding nemen.

Circle Consultancy werkt bij veranderprocessen doorgaans met oplossingsstrategieŽn vanuit de eigen organisatie.Leven en werken vanuit passie

Mijn passie is mensen in beweging brengen door ze te helpen hun dromen en doelen te realiseren.
Dat doe ik door coaching. Mensen beschikken over talrijke mogelijkheden die ze veel meer kunnen benutten dan ze zelf vaak denken.

Tijdens de coaching ontdekken mensen waar hun kansen liggen. Ze stellen vast wat hun belemmeringen zijn en leren daar rekening mee te houden of er oplossingen voor te vinden.
CliŽnt en coach maken samen een plan van aanpak waarin te realiseren doelen en waar te maken dromen staan beschreven.
Stap voor stap wordt aan het plan gewerkt op weg naar realisatie. Per sessie wordt bekeken waar op dat moment de meeste behoefte aan is.

Door mijn persoonlijke benadering, ervaring en inzet ontstaat een veilig en motiverend werkklimaat.
Daardoor kan doelgericht toegewerkt worden naar "Leven en werken vanuit passie, waarbij genieten hoog in het vaandel staat!"

De basis van waaruit ik werk is "intuÔtief coachen".
Daarbij maak ik ondermeer gebruik van technieken die voortkomen uit NLP, systemisch werken (familie/werkopstellingen),
de Appreciatieve Inquiry (waarderende) benadering en talentontwikkeling.Lichaamsgerichte Coaching

Sinds 1999 werk ik zelfstandig als organisatieadviseur en interimmanager, meestal in de dienstverlenende sector.
Daarnaast geef ik in bedrijven Lichaamsgerichte Coaching en trainingen gericht op talentontwikkeling.
In mijn visie functioneren en presteren mensen het beste als zij gedreven worden door passie en gevoed worden door hun talent.
Tijdens het coachen is mijn aandacht dus gericht op effectief gedrag, passend bij de functie, de werkomgeving én het talent.
Soms hebben mijn cliënten beperkende overtuigingen, die ik samen met hen wil opsporen en ontzenuwen, zodat productieve overtuigingen weer
de kans krijgen.

Balans

Ook coach ik mensen in het vinden van balans tussen energiek werken en voldoende ontspanning.
Vol passie je werk doen is heerlijk en je kunt daar eindeloos mee doorgaan, maar wel onder het voorbehoud dat je tijdig je rustmomenten neemt.
Vooral jonge mensen krijgen, soms voor het eerst in hun leven, te maken met de hoge eisen die het werk en de werkomgeving stellen.
Ze willen laten zien wat ze waard zijn en hebben dan de neiging bovenmatig te presteren. Een burnout ligt op de loer.

Tel daarbij op de sociale media, die suggereren dat je honderd procent bereikbaar en beschikbaar moet zijn, en ....overspannen worden is werkelijkheid.
Maar ook bij ervaren werknemers kan stress een rol spelen. Zeker als het privéleven veel aandacht vraagt.
Dan kan het moeilijk zijn om voldoende op te laden en goed te presteren.
Ook oudere werknemers vormen een risicogroep, vooral als ze merken dat zij niet meer op dezelfde wijze kunnen 'knallen' als ze gewend zijn.

Signalen

Kortom: in mijn praktijk kom ik geregeld professionals tegen die moeite hebben met het bewaken van hun grenzen.
Sommigen hebben al zo lang mentale en fysieke signalen genegeerd dat ze nog nauwelijks kunnen voelen wanneer het lichaam en de geest vragen om rust en ontspanning.
Dan biedt coaching, gericht op het herontdekken en weer serieus nemen van signalen, uitkomst.
Dat kan door oefeningen of door Lichaamsgerichte Coaching.
Ook bij traumaverwerking na een ongeval of een ingrijpende operatie kan Lichaamsgerichte Coaching uitkomst bieden.
Bij deze vorm van coaching gaan gesprekken hand in hand met massage. Het lichaam is het uitgangspunt.
De cliënt wordt uitgenodigd zich te concentreren op wat hij voelt en om te ontdekken wat het lichaam als het ware te vertellen heeft.
Zo leert hij zijn grenzen waar te nemen, te respecteren en te werken aan een weg terug naar gezondheid en naar acceptatie van een nieuwe werkelijkheid.

Tootje Broekema, lichaamsgericht coach.
Innovatie & ontwikkeling

 • Ontwikkelen van het spel "Levenskunst"een methodiek om levens vraagstukken bespreekbaar te maken
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een opleidingstraject voor de afdeling beheer van SWA Amersfoort
 • In opdracht van de NVR ontwikkelen van methodiek om 50+ vrouwen kennis te laten maken met hun passie in werk en leven
 • Als antwoord op schuldenproblematiek mede doorontwikkeld de Methode "Eropaf" in opdracht van SOM Amsterdam
 • In opdracht van Hoge School Amsterdam meegewerkt aan de ontwikkeling van een leergang Outreachend WerkenWat kunt u in uw contact met CC verwachten?

De telefoongegevens en emailgegevens staan op elke pagina. Maar wat gebeurt er als u contact opneemt?
Dit hangt helemaal van uw vraag af.
Circle Consultancy kan u wellicht op verschillende manieren van dienst zijn.

In het algemeen wordt de volgende werkwijze gevolgd:

Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin u uw vraag kunt toelichten en Circle Consultancy zal aangeven wat ruwweg de mogelijkheden zijn.
Na uw keuze hoe u CC wilt inschakelen, zal Circle Consultancy een offerte maken.

Tootje Broekema